Педагогам

 Для вчителя: 

Типи уроку:

·      формування компетентностей;

·      розвитку компетентностей;

·      перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

·      корекції основних компетентностей;

·      комбінований урок.

Наскрізна лінія

·      Екологічна безпека й сталий розвиток

·      Громадянська відповідальність

·      Здоров'я і безпека

·       Підприємливість і фінансова грамотність

Ключові компетентності

·      Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

·      Спілкування іноземними мовами

·      Математична компетентність

·      Основні компетентності у природничих науках і технологіях

·      Інформаційно-цифрова компетентність

·      Уміння вчитися впродовж життя

·      Ініціативність і підприємливість

·      Соціальна і громадянська компетентності

·      Обізнаність і самовираження у сфері культури 

·      Екологічна грамотність і здорове життя