Шкільна бібліотека

Головна » Шкільна бібліотека   

 

Завідувач шкільною бібліотекою

Фельчин Лариса Василівна

 

 Наша бібліотека

Завдання бібліотеки у 2021-2022 н.р.

  • Збереження та поповнення фонду;
  • Популяризацію бібліотечно-бібліографічних знань;
  • Інформаційно-бібліографічну підтримку навчальної, творчо-пізнавальної, самоосвітньої діяльності учнів та педагогів;
  • Здійснення творчої співпраці бібліотеки учнівського та педагогічного колективів, батьківської громади.
  • Впровадження проекту «Шкільна Internet-бібліотека»;
  • Створення медіатеки.

Основні показники діяльності шкільної бібліотеки за 2020-2021 н.р.

станом на 05.06.2021.р.

 

  • Читачів - 524 учнів.
  • Відвідали бібліотеку - 5848 читач.
  • Видано - 13641, з них:

підручників - 11310

художня література, книги та брошури - 1875

періодичні видання - 490

довідкова та методична література - 456


 

Бібліотечні уроки з учнями школи Книжкові виставки 

 

Основні завдання виховної роботи бібліотеки:

1.     Удосконалення роботи бібліотеки з урахуванням вимог сьогодення;

2.     Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, Закону України «Про загальну середню освіту», вихованню досконалої, інтелектуальної, розвинутої особистості;

3.     Виховання в учнях поваги до державних символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

4.     Виховання у читачів інформаційної культури, культури читання, навичок самостійної роботи з книгою, уміння користуватись довідковим апаратом;

5.     Пробудження інтересу до читання у читачів-дітей, виховання шанобливо­го ставлення до книги;

6.     Пошук нових форм роботи з вихованням в учнів загальнолюдських цін­ностей, гуманізму, милосердя, духовності, естетичної, правової, економі­чної культури, здорового способу життя;

7.     Широка популяризація української культури, глибокої поваги до держав­ної рідної мови, до національної культури і духовних надбань українсько­го народу та інших народів і націй;

8.     Виховання любові до рідного краю, пробудження інтересу до історії та сучасних проблем Харкова;

9.     Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх
методичної та педагогічної майстерності;

10.  Своєчасне забезпечення учнів та педагогічного колективу навчальною, художньою та методичною літературою;

11.  Збереження фонду підручників, поповнення науково-методичної бази школи. Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників. Участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!»;

12. Подальший розвиток інформативної функції бібліотеки як інформативно-культурного центру ліцею.

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №10 2022 р.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №9 2021 р.

ПРОТОКОЛ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ №5 2020-2021 р. 

ВИБІР ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 6 ТА 11 КЛАСІВ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №5

ПРОТОКОЛ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 5-Х КЛАСІВ

ПРОТОКОЛ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 10-Х КЛАСІВ

ПРОТОКОЛ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 1-Х КЛАСІВ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №16

ПРОТОКОЛ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 5-Х, 10 КЛАСІВ

ПРОТОКОЛ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 2-Х КЛАСІВ

ПІДРУЧНИКИ 2 КЛАС

ПРОТОКОЛ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 3-Х КЛАСІВ