Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу   

 

Статут закладу освіти 

переглянути 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

переглянути 

переглянути

Структура та органи управління закладу освіти

переглянути 

Кадровий склад педагогічного персоналу

переглянути 

Освітні програми, що реалізуються в закладі:

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

 

 

переглянути

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу

Стратегія розвитку закладуТериторія обслуговування, закріплена за закладом

 переглянути

 переглянути 

переглянути 

Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей

переглянути 

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу - українська

Наявність вакантних посад в закладі

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу

переглянути 

Результати моніторингу якості освіти:

1-4 класи

5-11 класи

 

переглянути 

переглянути 

Річний звіт про діяльність закладу

переглянути 

Порядок прийому учнів до закладу

переглянути 

Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами

Наявні пандус, доступ осіб з особливими освітніми потребами до 1-го поверху, санітарно-гігієнічна кімната

Перелік додаткових освітніх послуг

переглянути 

Інформація про використання публічних коштів:

Державні закупівлі

Використання позабюджетних коштів

 

 

 переглянути

 переглянути