Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 

Статут закладу освіти 

переглянути 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

переглянути 

переглянути

Структура та органи управління закладу освіти

переглянути 

Кадровий склад педагогічного персоналу

переглянути 

Освітні програми, що реалізуються в закладі:

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

 

 

переглянути

переглянути

переглянути 

Територія обслуговування, закріплена за закладом

переглянути 

Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей

переглянути 

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу - українська

Наявність вакантних посад в закладі

учитель німецької мови

Матеріально-технічне забезпечення закладу

переглянути 

Результати моніторингу якості освіти:

1-4 класи

5-11 класи

 

 

переглянути 

переглянути

Річний звіт про діяльність закладу

переглянути 

Порядок прийому учнів до закладу

переглянути 

Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами

Наявні пандус, доступ осіб з особливими освітніми потребами до 1-го поверху, санітарно-гігієнічна кімната

Перелік додаткових освітніх послуг

переглянути 

Інформація про використання публічних коштів:

Державні закупівлі

Використання позабюджетних коштів

 

 

 переглянути

 переглянути